4.3 – Kara en Made

Beluister de audioles:


Wat je in deze les leert:

  • In deze video leer je hoe je kunt zeggen of iets in de ochtend of in de avond plaatsvindt.
  • Je leert ook hoe je vanaf & tot in het Japans zegt.
  • De zinsopbouw van de grammatica die je tot nu toe kent wordt samengevat.
  • In deze les worden kloktijden nog een keer uitvoerig behandeld.

Tijdcodes:

  • 00:00 AM/PM
  • 00:35 Zinsopbouw
  • 03:18 Vanaf & tot
  • 04:10 Samenvatting vanaf & tot
  • 04:43 Zinsopbouw tot nu toe
  • 08:02 Oefeningen